nr. 72
VICTORIA, BC,
CZERWIEC 2016
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

W Domu Polskim
Kalendarz imprez


ARTYKUŁY

Od Redakcji

W. Widział -
Puszcza Białowieska

w opałach

M.Kalcińska-
O podziałach

społecznych

E.Kamiński
Zesłańcy

cz. 3

Rucek
nekrolog

L. Mongard-
Dziurawiec


L.Richmont-
Tryptyk

w Domu Polskim

M.Lachowski-
Zayazd

w Domu Polskim

W Galerii Stron
de Łempicka

portrety kobiece

Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 27

Rozmaitości

Indeks autorów

Władysław Widział

Puszcza Białowieska w opałach


Trudno sobie wyobrazić gęsto kiedyś zalesioną Europę. Wycinka europejskiej puszczy zaczęła się, gdy ludzie nauczyli się budować drewniane konstrukcje. Od tamtych odległych czasów datuje się niekontrolowana zagłada lasu na terenie Europy. Polskie lasy zaczęły znikać już w średniowieczu, ale dopiero król August III Waza zrozumiał potrzebę ich ochrony. Szczególną opieką otoczył zwłaszcza Puszczę Białowieską jako wyjątkowy kompleks terenu leśnego z ogromnym, nigdzie więcej nie spotykanym bogactwem flory i fauny. Mimo wielu różnych historycznych niepokojów Puszcza Białowieska przetrwała do dziś i jej znaczenie dla Europy jest ogromne.
To nie tylko bowiem, jest piękny las, którym cieszyć się mogą liczni turyści, nie tylko fragment systemu oddechowego świata, który w procesie fotosyntezy zamienia dwutlenek węgla w tlen, ale rownież wielkie pole badawcze. Czerpią z niego wiedzę naukowcy zajmujący się naturalną przyrodą. Prastary las jest dla biologów i ekologów gigantycznym, naturalnym laboratorium, w których prowadzić mogą prace badawcze i naukowe eksperymenty. To właśnie naukowcy sprzeciwiają się najgłośniej współczesnej gospodarce leśnej, którą w Puszczy chcą wprowadzić władze, pod pretekstem wycinki drzew zaatakowanych przez kornika. Naukowcy uważają, że ludzka ingerencja w Puszczy Biaałowieskiej powinna zostać ograniczona do minimum.
Epidemia kornika, jaką obserwujemy w puszczy w ostatnich latach jest naturalnym procesem w długowiekowym życiu puszczy. W obecnej generacji kornika w puszczy zginęło 2% drzew, do końca trwania tej generacji zginie drugie tyle, ale to nie znaczy, że stanowi to jakieś istotne zagrożenie dla istnienia puszczy. Las sam umie gospodarować swoimi bogactwami i radzi sobie z tym świetnie bez ingerencji człowieka. Najgorszym dla niego zagrożeniem jest, zdaniem ekologów, proponowana przez władze inżynieria ekologiczna.
Inżynieria ekologiczna jaką chcą w puszczy stosować polscy leśnicy doprowadzi do zmiany naturalnego lasu w komercyjną plantację drzew. Sprzeciwiają się temu nie tylko ekologiczne organizacje, ale również niezrzeszeni obywatele. Przed paroma tygodniami Greenpeace rozpoczął akcję zbierania podpisów pod petycją skierowaną do władz polskich z żądaniem, by zaprzestać wycinki drzew w Puszczy Białowiejskiej. W przeciągu 2 dni zebrano 30 tysięcy podpisów.
Troska o istnienie puszczy jest sprawą nienową. W okresie międzywojennym była ona niemniej istotna, skoro tak o istotności jej istnienia pisał w roku 1925 Stefan Żeromski:
„Żyj wiecznie, świątnico, ogrodzie lilii, serce lasów! Przeminęły nad tobą czasy złe, zlane ludzką krwią. Ciągną inne, inne. Lecz któż może wiedzieć, czy z plemienia ludzi, gdzie wszystko jest zmienne i niewiadome, nie wyjdą znowu drwale z siekiera-mi, ażeby ściąć do korzenia macierz jodłową na podstawie nowego prawa, w interesie jakiegoś handlu lub czyjegoś niezbędnego zysku. Jakie bądź bytoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem: - nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym święty jeleń chodzi- jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności.
Puszcza jest niczyja - nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta!”>

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji