NavBar
nr. 7
VICTORIA, BC, Listopad 2008
ARTYKUŁY

Jarka Piecuch - Sprawozdanie
z tegorocznej działalności Stowarzyszenia Biały Orzeł


Anna Binakaj - Święto Wyzwolenia
Daty w życiu narodów wyznaczają historię


E. Kamiński - Z tarczą czy na tarczy?
Czyli dobry sposób na samozagładę.


E. Caputa - Przełomowy moment
4 listopada, przełomowy moment w historii dział się na naszych oczach...


H. Jazłowiecka - The Stars Of My Universe
fragment książki


E. Caputa - Powrót Jerzego Skolimowskiego
o nowym filmie reżysera


E. Caputa - NIECH ZYJE BAL!
fotoreportarz z Halloween 2008


R O Z M A I T O Ś C I
Fraszki, wierszyki, artykuliki


INFORMACJE LOKALNE

R O Z M A I T O Ś C I


75% Polaków oddałoby życie za ojczyznę

Ponad 90 procent Polaków uważa, że w naszym kraju potrzeba patriotów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej”. Tyle samo ankietowanych czuje się dumnych z bycia Polakiem. Blisko trzy czwarte pytanych deklaruje także, że byłoby gotowych oddać życie w obronie niepodległości Polski. Tylko 16 procent odpowiedziało na to pytanie „nie” - podkreśla dziennik.

W sondażu zapytano także o to, czy Unia Europejska sprzyja pielęgnowaniu patriotyzmu przez obywateli państw członkowskich. 44 procent z ankietowanych uważa, że tak, 35 proc. jest przeciwnego zdania.
„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że ponad 80 proc. pytanych wiedziało, jakie wydarzenie wiąże się z 11 listopada. Najmniejszy odsetek osób, które poprawnie odpowiedziały na to pytanie, odnotowano wśród osób, które prawie całe życie spędziły w PRL - wynika z badania.
Wyniki sondażu przeprowadzonego 6 listopada przez GfK Polonia na próbie 500 osób publikuje „Rzeczpospolita”.


Kilka sposobów na oszczędzanie ciepła i energii
  • Zbiornik ciepłej wody można uchronić przed nadmierną utratą ciepła owijając go warstwą izolującą.
  • Stary zbiornik na ciepłą wodę wymienić można na gazowy grzejnik bezzbiornikowy.
  • Należy zadbać o uszczelnienie okien i drzwi.
  • Tradycyjne żarówki wymienić można na nowe energooszczędne.


FRASZKI

Wśród  uczonych też się zdarza,
że im coś się nie wydarza
i teorie, które mają
faktem wówczas nazywają.
Faktom zaś się wręcz umniejsza -
to teoria najzwyklejsza.      (kam)

***

Idealny wynalazek

Wnet potrzebna była dama.
kiedy stworzył Bóg Adama,
Choć to wynalazek wielki,
lecz bez Ewy miał usterki.
W rozmnażaniu były wady,
w pojedynkę nie dał rady.
Twórca postanowił przeto
lepiej skupić nad kobietą.
Trudził się nią kolosalnie,
ale zlepił idealnie.
Stąd też teraz często bywa,
Że chłop z domu się urywa.
Z niespożytym wręcz zapałem
goni gdzieś za ideałem.  (kam.)

***


POEZJA

Maria Konopnicka


Ojczyzna

Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!


Sprawa Roberta Dziekanskiego.
Jeśli chcecie państwo podpisać petycje w sprawie można ją znależć na stronie:
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/212297027?z00m=17601475


ZAPOMNIANE, PRZEGAPIONE

W 6-tym numerze Stron zabrakło informacji o tym, że nagrody dla polonijnych tenisistów ufondowane zostały z funduszy Stowarzyszenia Biały Orzeł, a lunch i przekąski przygotowała pani Janina Tokarska z Pan&Cook Deli.

* * *

Witka Szczurka przepraszamy za pomylenie go z bratem Grzegorzem

* * *

Fotografia umieszczona na pierwszej stronie ubiegłego numeru jest autorstwa Adama Zielińskiego

Za chochlika drukarskiego

przeprasza Redakcja STRON


redaguje Ewa Caputa.
strony@shaw.ca
tel 250-220-1888.
STRONY internetowe: www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Kontakt