NavBar
nr. 7
VICTORIA, BC, Listopad 2008
ARTYKUŁY

Jarka Piecuch - Sprawozdanie
z tegorocznej działalności Stowarzyszenia Biały Orzeł


Anna Binakaj - Święto Wyzwolenia
Daty w życiu narodów wyznaczają historię


E. Kamiński - Z tarczą czy na tarczy?
Czyli dobry sposób na samozagładę.


E. Caputa - Przełomowy moment
4 listopada, przełomowy moment w historii dział się na naszych oczach...


H. Jazłowiecka - The Stars Of My Universe
fragment książki


E. Caputa - Powrót Jerzego Skolimowskiego
o nowym filmie reżysera


E. Caputa - NIECH ZYJE BAL!
fotoreportarz z Halloween 2008


R O Z M A I T O Ś C I
Fraszki, wierszyki, artykuliki


INFORMACJE LOKALNE

Ewa Caputa

NIECH ŻYJE BAL!


NADCHODZĄCE ZABAWY W POLSKIM DOMU

Andrzejkowa Dyskoteka z atrakcjami

Miejsce: Dom Polski.
Data: 29 listopad 2008.
Godzina: 20:00


Zarząd Białego Orła zaprasza na doroczną Zabawę Sylwestrową, która odbywać się będzie w Domu Polskim, 31 grudnia 2008.
Bilety w cenie:
$80 dla osób niezrzeszonych,
$70 dla członków Stowarzyszenia Biały Orzeł
rozprowadzają:
Ewa Lis, tel. 250 384 9307,
Edwin Muranko, tel. (250)592-6765 lub 882-3797


Kontakt