NavBar
nr. 7
VICTORIA, BC, Listopad 2008
ARTYKUŁY

Jarka Piecuch - Sprawozdanie
z tegorocznej działalności Stowarzyszenia Biały Orzeł


Anna Binakaj - Święto Wyzwolenia
Daty w życiu narodów wyznaczają historię


E. Kamiński - Z tarczą czy na tarczy?
Czyli dobry sposób na samozagładę.


E. Caputa - Przełomowy moment
4 listopada, przełomowy moment w historii dział się na naszych oczach...


H. Jazłowiecka - The Stars Of My Universe
fragment książki


E. Caputa - Powrót Jerzego Skolimowskiego
o nowym filmie reżysera


E. Caputa - NIECH ZYJE BAL!
fotoreportarz z Halloween 2008


R O Z M A I T O Ś C I
Fraszki, wierszyki, artykuliki


INFORMACJE LOKALNE

Jarka Piecuch

Sprawozdanie z tegorocznej działalności Stowarzyszenia Biały Orzeł z 19 października 2008 roku.

W marcu bieżącego roku przyjęłam, jak państwo pamiętacie, funkcje prezesa Białego Orła. Mam się za osobę zorganizowaną i pozytywnie ustosunkowaną do życia, więc z miejsca przystąpiłam do pracy.
Moim pierwszym zadaniem okazało się wyjaśnienie regulaminu Gaming Commision, który reguluje zasady wydawania pieniędzy z tego właśnie konta. Wspólnie z zarządem i dużą pomocą pani Sandry, która reprezentuje Gaming Commision wyjaśniliśmy wiele problemów, jakie zaistniały z powodu niewłaściwego sposobu interpretowania przepisów Gaming.

Jak wiemy w poprzednich latach wydatki na podatek oraz ubezpieczenie Polskiego Domu były finansowane właśnie z konta Gaming. Coroczne sprawozdania finansowe wysyłane do Gaming nie były kwestionowane, ale kontrola przeprowadzona w początkach bieżącego roku zakwestionowała właśnie te dwa wydatki. Okazało się, że nie wolno nam było używać funduszy z Gaming na te cele. Zażądano, by pieniądze, które wydaliśmy na opłaty podatków i ubezpieczenie wróciły na konto Gaming. Suma, jaką mieliśmy zwrócić wynosić miała 26 tysięcy dolarów, czyli była bardzo duża.

Leszek Kulmacz wraz z pomocą niektórych członków zarządu przejrzał wszystkie rachunki z kontrolowanych lat, aby wyszukać w nich takie wydatki, które według przepisów z Gaming mogłyby być pokryte z tego konta, a zostały pokryte z funduszu Stowarzyszenia. Rachunków takich wyodrębniono na sumę $11 tysięcy. Kwota ta, jeżeli zostanie zaakceptowana przez Gaming pomniejszy sumę, jaką musimy przelać na konto Gaming. Z telefonicznej rozmowy przeprowadzonej przez naszą księgową, Joannę De Corde, a Sandrą z Gaming, wynika, że kwotę tę zaakceptowano. Czekamy na oficjalne potwierdzenie.

Moim następnym zadaniem stało się uporządkowanie otoczenia i budynku Domu Polskiego. W tym celu przejrzane zostały wszystkie schowki i pomieszczenia i stwierdzono, że należy natychmiast pozbyć się zalegających tam rupieci. W pracy tej pomagali Julian Tatarek, Stefan Lejer i Krzysztof Ryczkiewicz. Jest już dużo czyściej i schludniej, ale są też jeszcze miejsca, gdzie będziemy musieli popracować.

I teraz przejdę do sprawy, która jest tak zarządu jak i moim największym zadaniem i celem. Chcemy zmobilizować państwa do współpracy i ożywić działalność w Polskim Domu. Zabawy w tym roku wreszcie zaczęły przynosić dochody. Są one jeszcze niewielkie, ale początek jest dobry. Mieliśmy udaną majową akademię i sierpniowy piknik. Nasz zespół „Z przymrużeniem oka” zaprezentował się dwukrotnie w Vancouver. Polska szkoła jest otwarta w każdą sobotę. Zrobiliśmy około 2.5 tysiąca pierogów, aby urozmaicić nasz jadłospis obiadowy. Mamy wiele ambitnych planów na przyszłość, ale wszystko zależy od współpracy i pomocy naszych członków. I o tę pomoc bardzo wszystkich proszę.

Jarka Piecuch

Prezes Stowarzyszenia Biały Orzeł.


Gaming account from 4 April to 16 October, 2008. (Wydatki)

Celebration of Polish and Canadian Holidays: $2.309.65
Polish Saturday School: $1,471.42
Polish folk Group: $2,880.40
Polish TV: $587.89
Poetry Circle: $143.85
Total: $7,393.21


Sprawozdanie z Walnego Zebrania do wglądu, proszę dzwonić:
Irena Balanda tel. 250-472-0464


Kontakt