NavBar
nr. 6
VICTORIA, BC, Październik 2008
ARTYKUŁY

A. Schroeder - Polska Szkola
Pozycję nauczycielki w Polskiej Szkole, w Victorii podjęłam we wrześniu


E. Caputa -Dożynki
Nie najlepsi jesteśmy w gastronomii...


Rozmowa z Władysławem Mazurem
Myślę, że byśmy się zbierali, co parę tygodni...


E. Caputa - Ostatnie Dni Lata
Lato pożegnaliśmy piknikiem nad Beaver Lake...


E. Kaminski - Władza jest
jak wietrzna ospa z tą tylko różnicą...


Lala Koehn - Bajka
Jak ważka przerabiała swoje skrzydła


B. Majewski - Mój przedwojenny Ojciec
był człowiekiem przedwojennym...


ROZMAITOŚCI
Fraszki, wierszyki, artykuliki


SPORT
Piłkarski Turniej Polonijny w którym wzięliśmy udział


INFORMACJE LOKALNE


R O Z M A I T O Ś C I


FRASZKA

Idealny wynalazek

Wnet potrzebna była dama.
kiedy stworzył Bóg Adama,
Choć to wynalazek wielki,
lecz bez Ewy miał usterki.
W rozmnażaniu były wady,
w pojedynkę nie dał rady.
Twórca postanowił przeto
lepiej skupić nad kobietą.
Trudził się nią kolosalnie,
ale zlepił idealnie.
Stąd też teraz często bywa,
Że chłop z domu się urywa.
Z niespożytym wręcz zapałem
goni gdzieś za ideałem. (kam)


POEZJA

Marian Piechnal

ALFABET

Zanim ci, synku, w literach
treść drukowaną obnażę,
będę jak księgi otwierał
wszystkie wojenne cmentarze.

Wszystkie po polach mogiły,
nauczę czytać jak nuty,
abyś z nich czerpał swe siły
do dalszej w życiu marszruty.

Pokażę ci rany skryte,
głębokie na twarzach blizny
i z nich cię będę jak z liter
uczył imienia ojczyzny.


Sprawa Roberta Dziekanskiego.
Jeśli chcecie państwo podpisać petycje w sprawie można ją znależć na stronie:
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/212297027?z00m=17601475


redaguje Ewa Caputa.
ecaputa@shaw.ca
tel 250-220-1888.
STRONY internetowe: www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Kontakt