nr. 47
VICTORIA, BC, listopad 2013
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Konsulat RP
w Vancouver
przenosi się

Euro-Dance
Party
Dom Polski
30 listopada

Wigilijny
Opłatek
Dom Polski
8 grudnia


ARTYKUŁY

Od Redakcji

Ania Stefek -
Paderewski

jak fortepian wspomagał
odzyskanie niepodległości

Magdalena Hen -
Wytłumacz się Tato

rozmowa z pisarzem

Tomasz Włodek -
Masada

główny zabytek Izraela

Tadeusz Gierymski -
O tym nie mozna
ani mówić ani
milczeć
o poetce Łazowertównie

Muzealna Herbata
w RBCM

Polsko-Kanadyjskie
przepisy podatkowe

zasady

Rozmaitości


Indeks autorów

Polsko-Kanadyjskie przepisy podatkowe

Dotyczy uniknięcia podwójnego opodatkowania z uwzględnieniem podatków związanych z zarobkiem i kapitałem.

 1. Emerytury i dywidendy otrzymywane w jednym kraju i płacone mieszkańcowi innego kraju mogą być opodatkowane w tym drugim kraju.
 2. Emerytury zarobione w jednym kraju i płacone rezydentowi innego kraju mogą być również opodatkowane w kraju, w którym zostały zarobione i zgodnie z obowiązującym w tym kraju prawem. Jednak w wypadku periodycznej wypłaty emerytury, opodatkowanie nie może być mniejsze niż:
  • 15% wypłacanej kwoty brutto,
  • Procent określony w stosunku do wysokości podatku, którą otrzymujący emeryturę byłby w innym wypadku zobowiązany zapłacić od otrzymanej przez niego w danym roku emerytury, jeśli byłby rezydentem kraju, z którego otrzymuje się emeryturę.
 3. Dywidendy zarobione w jednym kraju i wypłacone mieszkańcowi innego kraju, mogą być również opodatkowane w kraju, w którym zostały zarobione i zgodnie z obowiązującym prawem tego kraju, ale podatek nałożony na te kwoty nie może być większy niż 15% sumy, która jest przedmiotem opodatkowania w danym kraju.
  • To ograniczenie nie dotyczy jednak sum płatności (kar umownych) w przypadku przedwczesnej rezygnacji, likwidacji, wygaśnięcia, sprzedaży lub przekazania funduszów przynoszących dywidendy.
  • W każdym przypadku opodatkowanie tych funduszy odbywa się zgodnie z podpisanym przez strony kontraktem (incom averging annuity).
 4. Niezależnie od powyżej wymienionych przepisów:
  • Emerytury i renty otrzymane w Kanadzie zgodnie z Aktem Planu emerytów, Cywilne Renty Wojenne i zgodnie z aktem rent dla wojennych weteranów oraz wynagrodzenie otrzymane zgodnie z przepisem 7 Aktu Lotnictwa nie mogą być opodatkowane ani w Polsce ani w Kanadzie.
  • Alimenty i inne temu podobne płatności wypłacane przez mieszkańca jednego kraju mieszkańcowi innego kraju, któremu prawnie się to należy, mogą być opodatkowane tylko w kraju zamieszkania osoby otrzymującej te płatności.

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji