nr. 47
VICTORIA, BC, listopad 2013
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Konsulat RP
w Vancouver
przenosi się

Euro-Dance
Party
Dom Polski
30 listopada

Wigilijny
Opłatek
Dom Polski
8 grudnia


ARTYKUŁY

Od Redakcji

Ania Stefek -
Paderewski

jak fortepian wspomagał
odzyskanie niepodległości

Magdalena Hen -
Wytłumacz się Tato

rozmowa z pisarzem

Tomasz Włodek -
Masada

główny zabytek Izraela

Tadeusz Gierymski -
O tym nie mozna
ani mówić ani
milczeć
o poetce Łazowertównie

Muzealna Herbata
w RBCM

Polsko-Kanadyjskie
przepisy podatkowe

zasady

Rozmaitości


Indeks autorów

Od Redakcji

Szanowni Państwo.
Oddaję w Wasze ręce kolejny, 47 numer Stron. Znajdą w nim Państwo kilka, mam nadzieję ciekawych, tekstów. Polecam szczególnej uwadze artykuł Ani Stefek, młodej polonijnej działaczki, którą fascynują tematy związane z historią i polskimi śladami na terenie Brytyjskiej Kolumbii i Kanady. Interesujący jest też wywiad z polskim pisarzem o żydowskich korzeniach, Józefem Henem, autorstwa córki pisarza Magdaleny Hen. Rozmowę tę Pani Magdalena przeprowadziła ze swym tatą z okazji jego 90-letnich urodzin. Pan Józef Hen, prozaik, scenarzysta, eseista, autor kilku biografii, pisarz o wielkim twórczym dorobku, opowiada w nim między innymi o swoich odczuciach dotyczących nowej polskiej rzeczywistości, o swoim pisarstwie, ale także wspomina lata minione.
Lat minionych dotyczy tekst Tomasza Włodka o Masadzie, najważniejszym izraelskim zabytku, który miałam okazję zwiedzić podczas niedawnego pobytu w Izraelu. To piękny kraj. Wiele by o nim opowiadać. Mam masę wrażeń i obserwacji. Najbardziej podobało mi się to, jak bardzo obywatele Izraela dbają o pielęgnowanie swej tożsamości i tradycji, nie wstydzą się patriotyzmu i dumni są ze swojej ojczyzny z takim trudem odzyskanej. Są to wartości, które w Polsce powoli przestają być ważne, tak jakby wolna Polska była oczywistością. Tak być nie powinno, być może na straży tych istotnych, a zanikających w Polsce cnót tak jak to było w przeszłości, powinna stanąć światowa Polonia?
Życzę przyjemnej lektury.
Ewa Caputa

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji