nr. 43
VICTORIA, BC, kwiecień 2013
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Akademia 3-maja
Dom Polski
5 majaARTYKUŁY

Od Redakcji


Władysław Widział
Katastrofa

3-cia rocznica

Powstanie bez szans
70-ta rocznica

Ewa Korzeniowska -
Poetycki dwugłos

Andrzej Busza i
Bogdan Czaykowski

Ewa Korzeniwska -
Blask życia

obrazy Joanny Milewicz

Bożena Ulewicz -
Obwód Kaliningradzki

strefa bardzo specjalna

Kostek Malczyk -
Jak Józjik Stefcy

gadka poleszucko-wileńska

Hieronim Nabiał-
Ser

z wykopalisk


Walter Mazur
Nowy Zarząd

Domu Polskiego

Rozmaitości


Indeks autorów


Drodzy Państwo,

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować organizatorom imprezy “Jajko” pod kierownictwem Ireny Balandy. Oraz składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przybyli na ta imprezę a było ~ 170 osób. Zarobek z obiadu wyniósł $253.03 oraz sprzedaż w barze wyniosła $376.35.
Następne imprezy to akademia 3-majowa która odbędzie się 5-maja, oraz tzw. majówka 11-maja.
Godziny jeszcze nie są ustalone. Podamy przy następnym ogłoszeniu.
Prosimy o poparcie i liczne przybycie.

Teraz zapoznam Państwa ze składem nowo wybranego zarządu organizacji BIAŁY ORZEŁ :
Walter Mazur – Prezes
Wiesław Opasinski – Wiceprezes
Irena Balanda – Skarbnik
Ewa Caputa – Sekretarz
Krystyna Rucki – Zastepca Sekretarza
Oraz Członkowie:
Jarka Piecuch
Pawel Romaniszyn
Bożena Mazur
Ala Piecuch
Ala Rudzki

Oraz szczególnie chciałem podkreślić przystąpienie nowych członków z młodego pokolenia do zarządu weszli: Ania Stefek, Artur de Corde, Marysia Przydatek i Patrick Bednarz.
Dlaczego wymieniam ich osobno? Otóż, dlatego, że przez ostatnie lata ilość członków się mocno zmniejszyła od około 150 -ciu w 2003 do około 40- stu w 2013. Przyczyn tego spadku może być wiele. Jednak chyba główną przyczyną jest to, że było nam brak młodej generacji, która jest przyszłością naszej organizacji i przyczyni się do rozwoju Białego Orla.
Po naszym pierwszym zebraniu z przyjemnością chciałem powiadomić, że ci młodzi ludzie nie tylko weszli do zarządu, ale chcą w nim działać. Są aktywni w dyskusjach i pragną rozwinąć organizację, mając zapał i pomysły. Wobec powyższego bardzo bym prosił o poparcie dla nich.

Ich plany na przyszłość są bardzo interesujące. Zaczynając od poprawy wyglądu naszej Hali , przez rozwinięcie członkostwa wprowadzając, oczywiście, więcej aktywnej młodzieży do Stowarzyszenia oraz zachęcenie reszty Polonii do brania udziału we wszystkich naszych imprezach. Proponują, by rozwinąć sprawy kulturalne Polonii oraz poprawić naszą sytuację materialną, która mówiąc szczerze nie jest zadowalająca.
Kończąc jeszcze raz proszę wszystkich nas obecnych o aktywne poparcie naszej młodzieży,
oraz całego zarządu, który oprócz młodych składa się z ludzi aktywnych i chętnych do pracy, jednak bez poparcia reszty Polonii nic nam z tych zamiarów nie wyjdzie.

Na koniec chciałem zapoznać państwa z jednym z najbardziej poważnych zamiarów niektórych członków zarządu. Chodzi o upiększenie i pomalowanie hali we własnym zakresie – nie wiem czy nam się to uda. Budżet takiej pracy wynosi ~$10,000.00, ale, jeśli naszym seniorom udało się Polski Dom zbudować, to na pewno nam się uda go pomalować.

Walter Mazur

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji