nr. 42
VICTORIA, BC, luty 2013
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Walne Zebranie
Dom Polski 3 Marca

Konkurs Być Polakiem
Nagroda wakacje w PolsceARTYKUŁY

Od Redakcji


Edward Kamiński
Masa Krytyczna

Polacy w Angliii

Stowarzyszenie
Orzeł Biały

Trochę historii

Ewa Caputa -
Bibiloteka

w Domu Polskim

Marian Hemar -
Tuwim

w 60tą rocznice

Darek Galon. -
życie jest świętem

w hołdzie Malwinie Galon

List Czytelnika
z podziekowaniami

Biesiada
Co się Na-winie

fotoreportaż

Rozmaitości


Indeks autorów

Od Redakcji

Z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników 42 wydanie Stron, które w dużej mierze poświęcone są tym razem sprawą lokalnym lub polonijnym. O sytuacji Polonii na Wyspach Brytyjskich, pod długim milczeniu, napisał dla Państwa tekst Pan Edward Kamiński. W przeciwieństwie rodaków w Wielkiej Brytanii, Polakom w Victorii żyje się nieźle. Mają nawet pewne osiągnięcia, którymi nie wstyd się chwalić. Dzięki hojności tutejszej Polonii w dalekiej Ugandzie, w niewielkiej miejscowości w pobliżu, której znajduje się polski cmentarz, udało się wybudować lokalnej ludności kaplicę katolicką, której zdjęcia, dzięki uprzejmości Pana Pawła Romaniszyna, publikujemy na okładce, a także na naszej stronie internetowej: www.strony.ca

Polonia w Victorii jest społecznością, gotową otworzyć portfele na ważne sprawy. Dobrym tego przykładem była również Biesiada, której jednym z celów była zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki Państwa szczodrości udało się zebrać na pomoc chorym dzieciom w Polsce $650. Specjalnym gościem Biesiady był Konsul Generalny RP w Vancouver, Pan Krzysztof Czapla, który popiera wszelkie przejawy kulturalnej aktywności promujących Polskę i polską kulturę w Kanadzie. Podczas biesiady, której organizatorami byli członkowie „The White Eagle Band” wręczył dyplomy uznania za pracę na rzecz krzewienia polskiej kultury aktywnym polonijnym działaczom, Pani Jarce Piecuch i Panu Stanisławowi Planecie.

Poza tym znajdziecie Państwo w Stronach, między innymi tekst mówiący o historii Stowarzyszenia Orzeł Biały, być może stanie się on zachętą dla tych wszystkich, którzy chcieliby działać w organizacji, ale nie mają odwagi. Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 3 marca 2013 roku jest dobra okazją, by zastanowić się nad drogą, która powinno pójść Stowarzyszenie. Polonia, albo polska diaspora w Kanadzie w przeciwieństwie do Polaków w Anglii, może stanowić polityczna siłę, pod warunkiem, że będzie działać wspólnie i posiadać będzie własny program. Aby to osiągnąć, po pierwsze trzeba pozbyć się wszelkich wewnętrznych uprzedzeń, po drugie należy stworzyć silną organizację, której głos, tak jak było kiedyś, będzie słyszalny.

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji