nr. 36
VICTORIA, BC, czerwiec 2012
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


OGŁOSZENIA

Pomoc dla Karolka


ARTYKUŁY

Ewa Caputa-
Budowanie Mostówi
przy okazji Euro 2012

Ewa Korzeniowska -
Ojciec jest tu

o Józefie Konradzie

Edward Kamiński -
Bohaterowie szli do boju
70-lecie zbrodni Wołyńskiej
Edward Kamiński -
Porzucie wszelką nadzieję

wspomnienia Wołyń 1942

Magdalena Hen -
Upadek latającego dywanu
arabska wiosna

Egon Trendy -
NEONY
moda powraca

D. W. Higgins -
Krzykacz
z historii Victorii

Fotoreportaż
Parada Victoria day 2012
Rozmaitości

Indeks autorów

ROZMAITOŚCI


POEZJA

Konstanty Ildefons Gałczyński


Spotkanie z matką


Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy
śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
By
łem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumia
ła jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala si
ę nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jeste
ś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo fal
ą w brzegi pochyłe?
Mo
że twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwia
ździstym pyłem?
A możeś jest południową godziną,
mazur pszczó
ł w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilk
ę znalazłem w trzcinach --
od w
łosów. Czy to nie twoja?


redaguje Ewa Caputa.
tel 250-220-1888.
Email: strony@shaw.ca
STRONY internetowe: http://www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez odrębnej zgody Redakcji zabronione.

Copyright © 2008-2010 Ewa Caputa.

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji