nr. 35
VICTORIA, BC, maj 2012
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


OGŁOSZENIA

Pomoc dla Karolka


ARTYKUŁY

Od Redakcji
kolejny numer Stron

Izabella Olszówka -
DZIEŃ MATKI


Józefina Konrat -
Irokezi a Konstytucja
3-go Maja

Ewa Caputa -
Uparty botanik

Adam Sczawiński
Ewa Caputa -
Modrzejewska w podróży
do Victorii..

Stanisława Rogalska -
Wanda przedziwna
samobójczyni

nie chciała Niemca
Czesław Zysk -
Czerwone maki
pod Monte Cassino

Anna Berntat -
O poezji Obertyńskiej


Bernard Małecki -
Matczyna miłość

Rozmaitości

Indeks autorów

ROZMAITOŚCI


POEZJA

Konstanty Ildefons Gałczyński


Spotkanie z matką


Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy
śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
By
łem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumia
ła jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala si
ę nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jeste
ś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo fal
ą w brzegi pochyłe?
Mo
że twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwia
ździstym pyłem?
A możeś jest południową godziną,
mazur pszczó
ł w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilk
ę znalazłem w trzcinach --
od w
łosów. Czy to nie twoja?


redaguje Ewa Caputa.
tel 250-220-1888.
Email: strony@shaw.ca
STRONY internetowe: http://www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez odrębnej zgody Redakcji zabronione.

Copyright © 2008-2010 Ewa Caputa.

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji