nr. 35
VICTORIA, BC, maj 2012
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


OGŁOSZENIA

Pomoc dla Karolka


ARTYKUŁY

Od Redakcji
kolejny numer Stron

Izabella Olszówka -
DZIEŃ MATKI


Józefina Konrat -
Irokezi a Konstytucja
3-go Maja

Ewa Caputa -
Uparty botanik

Adam Sczawiński
Ewa Caputa -
Modrzejewska w podróży
do Victorii..

Stanisława Rogalska -
Wanda przedziwna
samobójczyni

nie chciała Niemca
Czesław Zysk -
Czerwone maki
pod Monte Cassino

Anna Berntat -
O poezji Obertyńskiej


Bernard Małecki -
Matczyna miłość

Rozmaitości

Indeks autorów

Izabella Olszówka

Dzień Matki


Stanisław Wyspiański -Macierzyństwo

Wśród wielu uroczystości i świąt, jakie organizuje się i obchodzi w poszczególnych krajach świata, do najpiękniejszych, najbogatszych w treści należy zaliczyć Dzień Matki, obchodzony w Polsce w czasie najpełniejszego rozkwitu przyrody – w maju – w miesiącu Matki Bożej.
Pomysł zorganizowania uroczystości zbiorowego oddania hołdu matkom – zainicjowany został przez panią Annę Jarvis w 1910 roku – chciała ona w ten sposób uczcić pamięć swojej matki – był po raz pierwszy zrealizowany w Chicago, a od 1914 roku został wprowadzony na całym terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niestety ze święta prawdziwie rodzinnego, Dzień Matki błyskawicznie podchwycony przez ówczesnych producentów gotowych laurek stał się wydarzeniem merkantylnym, czemu jego inicjatorka była przeciwna. Pani Anna Jervis przez długie lata walczyła bezskutecznie, by przywrócić temu dniu uroczystą rangę: „ Celebrowanie Dnia Matki nie powinno polegać na wręczaniu matkom fabrycznie produkowanych kartek z gotowymi napisami i pudełek czekoladek, które zwykle sami zjadamy, przynajmniej do połowy”, pisała w swych listach. Nigdy nie pogodziła się z tym, że jej idea zamieniona została w jeszcze jedną komercyjną okazję.
Poprzez działalność Kół Młodzieży Czerwonego Krzyża, inicjatywa celebrowania Dnia Matki dotarła do Europy po pierwszej wojnie światowej, a do Polski w 1923 roku. Od tej pory 26 maj w Polsce to dzień poświęcony matkom.
Oficjalne wyrazy szacunku dla matek wiążą się też jednak z aktywnym bezinteresownym działaniem. Z okazji Dnia Matki młodzież związana z Czerwonym Krzyżem w Jugosławii założyła „Fundusz Wdzięczności Dzieci” przeznaczony na coroczne zapomogi dla jednej matki w każdej dzielnicy kraju. Na Węgrzech z kolei, w maju 1932 roku, w mieście Pestszentereszebet postawiono pierwszy na świecie pomnik ku czci matki. Dzieła sztuki, wiersze, obrazy poświęcone matkom najwymowniej świadczą o potrzebie tego rodzaju święta, dają wyraz jego doniosłości i randze bez względu na to, czy obchodzone jest pod gorącym niebem Afryki, Azji, czy w zimnych osiedlach Alaski.
Dzień Matki w szczególny sposób sprzyja zacieśnieniu rodzinnych więzów, spaja nierozerwalną całość członków ognisk i komórek rodzinnych.
Tego dnia wokół jej jedynej, najdroższej, najukochańszej rodzicielki stają z najserdeczniejszymi uczuciami miłości i wdzięczności jej dzieci – obojętnie na wiek, wykształcenie czy zajmowane stanowisko.
Swych uczuć do matki nie wstydzą się najbardziej dojrzali, najmądrzejsi, czy najsławniejsi. Dla wszystkich jest ona najlepszą, najmądrzejszą, najbardziej oddaną i najbardziej kochającą osobą na świecie. Przepięknie ujmuje te cechy poeta K. Dobrzyński:

Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie
Ogrom uczuć jasnych do granic ostatka,
Niech przyklęknąwszy to imię wypowie… Matka

Coroczny Dzień Matki to święto rodzinne i społeczne, święto obchodzone przez Kościół Katolicki jako dzień wdzięczności matkom, ale nie tylko religia katolicka celebruje takie święto. Szacunek matkom oddaje się we wszystkich krajach i religiach, czasem celebruje się je w inny dzień. W Bułgarii i w Wietnamie, na przykład, Dniem Matki jest 8 marca, w Izraelu i Kuwejcie 21 marca, 7 kwietnia w Armenii, w październiku w Afganistanie, a w Rosji w listopadzie. Obojętnie, jaka jest data tego święta, ważne jest to, że tego dnia matki dostają wiązanki najpiękniejszego kwiecia, które przemawia silniej niż słowa. W tym dniu obchodzonym różnie w różnych częściach świata, słowa Matka, Madre, Mutter Mamom, Mamasza w swoisty sposób przemawiają do matczynych serc zapewniając o miłości ich dzieci.

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji