nr. 33
VICTORIA, BC, luty-marzec 2012
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
DOM POLSKI 11 marca


AKTUALNOŚCI 
z Polski, Kanady i Świata

ARTYKUŁY

Od Redakcji
33 numer STRON

Ewa Caputa -
Gołąbek niepotulny

na pożegnanie księdza

Ewa Korzeniowska -
Warszawskie wróbelki


Tadeusz K. Gierymski -
Jan Marian Hemar

w 40 rocznicę śmierci

Magdalena Hen -
Seks, forsa i prawa autorskie
ACTA...

Ludwik Wilczyński -
Himalajski Boom cz.6

o polskich sukcesach
w Himalajach

ECK -
Nowa płyta Cohena

Małgosia walczy o życie
pomoc potrzebna
Bruno Schulz-Wichura
opowiadanie
List MSZ
w sprawie antypolonizmu
Kaplica w Ugandzie
podziękowanie
Rozmaitości

Indeks autorów

Kaplica w Ugandzie

Podziękowanie

Kaplica o.o. Franciszkanów
w Saanga w Ugandzie,
do powstania ktorej
przyczynili się Polacy
z Victorii, BC.


Szanowni Państwo,

Chciałbym serdecznie podziękować Wszystkim, którzy się przyczynili do zbiórki pieniędzy na wykończenie kaplicy w Saanga w Ugandzie położonej na terenie misji Polskich Franciszkanów.
Zwłaszcza Zarządowi “Białego Orla” za udostępnienie imprez w Domu Polskim na przeprowadzenie loterii oraz Paniom za wspaniale wypieki na kawę zorganizowaną po polskiej mszy św.
Słowa podzięki kieruję również do p.Ryszarda Rudzkiego, p.Stanisława Zapotocznego i p.Stanisława Planety za pomoc logistyczna, oraz p.Ewy
Caputy-Korzeniowskiej i Pań z polskiej niedzielnej audycji za rozreklamowanie akcji, a księdzu Pawłowi Szczurowi za słowa zachęty.
Poniżej znajdą Państwo szczegółową tabelę z przeprowadzonej zbiórki pieniędzy, kopie przelewów bankowych (w dolarach US) będą do wglądu w Zarządzie “Białego Orła”.

Dotacje:
Lottery at Christmas Party (Polish Hall) $550.00
Contributions after Polish Mass $470.00
Lottery at New Year Party (Polish Hall) $270.00
Parishioners of St.Andrew’s Cathedral $300.00
Individual Donors:
Tadeusz Rajkowski $100.00
Grzegorz Romaniszyn $100.00
Jan Szulia $50.00
Total $1,840.00

Bog zapłać wszystkim.

Paweł Romaniszyn

Następny artykuł:

Napisz do Redakcji