nr. 33
VICTORIA, BC, luty-marzec 2012
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
DOM POLSKI 11 marca


AKTUALNOŚCI 
z Polski, Kanady i Świata

ARTYKUŁY

Od Redakcji
33 numer STRON

Ewa Caputa -
Gołąbek niepotulny

na pożegnanie księdza

Ewa Korzeniowska -
Warszawskie wróbelki


Tadeusz K. Gierymski -
Jan Marian Hemar

w 40 rocznicę śmierci

Magdalena Hen -
Seks, forsa i prawa autorskie
ACTA...

Ludwik Wilczyński -
Himalajski Boom cz.6

o polskich sukcesach
w Himalajach

ECK -
Nowa płyta Cohena

Małgosia walczy o życie
pomoc potrzebna
Bruno Schulz-Wichura
opowiadanie
List MSZ
w sprawie antypolonizmu
Kaplica w Ugandzie
podziękowanie
Rozmaitości

Indeks autorów

List Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w odpowiedzi na artykuł ze Stron 32

Szanowna Pani Ewo,
Pani postawa wobec szkalujących obraz Polski treści jest dla nas bardzo budująca. Dziękujemy za natychmiastową reakcję oraz poinformowanie placówki konsularnej.
Jak Pani zapewne wiadomo, MSZ oraz polskie przedstawicielstwa zagraniczne, wspierane najczęściej przez środowiska polonijne oraz przychylne Polsce, stale monitorują przypadki przekłamań historycznych odnoszących się do dziejów naszego państwa i bezzwłocznie na nie reagują. W zdecydowanej większości siła obiektywnych argumentów historycznych po naszej stronie wystarczy, by interlokutor zrozumiał swój błąd, wycofał się z prezentowanego wcześniej stanowiska i przeprosił za zaniedbanie. W innych przypadkach, zwłaszcza, gdy opinia autora kontrowersyjnej wypowiedzi wynika z utartych, negatywnych i szkodliwych stereotypów, prawdziwe rezultaty mogą przynieść tylko działania o charakterze długofalowym.
MSZ oraz podległe placówki zagraniczne są w pełni świadome tego stanu rzeczy. Dlatego też równolegle do interwencji wobec wszelkiego typu przekłamań historycznych, prowadzone są szerokie działania o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym.   Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne są w stałym kontakcie z miejscowymi dziennikarzami, historykami, intelektualistami itp. Inspirują debaty historyczne, panele dyskusyjne, inicjują powstawanie odpowiednich publikacji, organizują festiwale polskich filmów o tematyce żydowskiej. Co roku setki przedstawicieli wspomnianych środowisk zwiedzają w ramach organizowanych przez MSZ wizyt studyjnych Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz poznają kraj dumny i pielęgnujący pamięć o tysiącletnim dziedzictwie żydowskim w Polsce (zwłaszcza w kontekście planowanego otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich w 2013 r.). Znaczącą rolę odgrywają również wizyty polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. 
Pragniemy Panią zapewnić, że aktywność polskich placówek zagranicznych w tej dziedzinie jest w pełni wspierana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Również w przypadku opisanej przez Panią sprawie Pana M. Gansa, MSZ uważa kroki podjęte przez Ambasadę RP w Kanadzie za uzasadnione i satysfakcjonujące. Zgodnie z sugestią Ministerstwa, Ambasada zintensyfikowała działania edukacyjne m.in. poprzez wyposażenie autora kontrowersyjnej wypowiedzi w rzetelne i obiektywne źródło wiedzy o stosunkach polsko-żydowskich.
Z wyrazami szacunku,
 
Ewelina Brudnicka
sekretarz
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Następny artykuł:

Napisz do Redakcji