nr. 24
VICTORIA, BC,
listopad 2010
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA


ARTYKUŁY

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz-
Nie będe pisac na metry

wywiad z Henrykiem Góreckim

ROZMAITOŚCI


POEZJA


Krzysztof Kamil Baczyński

Dzień sądu

Każdy dzień jest dniem sądu bez kary
jak w niepamięć idące pożary
niewidzialny - na ziemi – nisko
niechwytany – przepala wszystko.
Chociaż dzwonią owoce w uśmiechach
i świątynie wzrastają na grzechach,
chociaż młodość wytryska i starość,
każdy dzień jest dniem sądu bez kary.
A kto nagle na mchach zobaczy
jakieś tropy jak łuny rozpaczy
i w marmurze czy ptaku rozpozna,
że stanęła ziemia nieostrożna,
zadrży prochem, zadymi pożarem
w nim zobaczy dzień sądu bez kary.

Grudzień 1941


KONKURS

Pokaż nam swoją okolicę i wygraj: 
netbooka, aparat cyfrowy lub odtwarzacz mp3/mp4
 
 

Fundacja SEMPER POLONIA oraz serwis internetowy IUVENUM POLONIA zapraszają polonijną młodzież z całego świata w wieku 15-26 lat do udziału w konkursie „Polonia poleca”.

Tematem konkursu jest przygotowanie zaproszeń do miejsc, które zamieszkuje Polonia (wieś, miasto, region, kraj), w formie krótkiego tekstu publicystycznego i fotografii. W konkursie biorą udział także prace nie opatrzone materiałem zdjęciowym, przy czym dołączone fotografie podnoszą ich ogólną ocenę, której dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące miejsc położonych wyłącznie poza granicami Polski, mające bezpośredni związek z tematyką konkursu. 

Wymagania techniczne odnośnie tekstu, fotografii i formularza zgłoszeniowego opisuje szczegółowo Regulamin Konkursu dostępny w serwisie IUVENUM POLONIA.    

Prace nadsyłać można do 10 grudnia 2010 roku pocztą elektroniczną na adres redakcja@iuve.pl. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronach www.iuve.pl oraz www.semperpolonia.pl do 23 grudnia 2010 roku.

ZAPRASZAMY!


redaguje Ewa Caputa.
tel 250-220-1888.
Email: strony@shaw.ca
STRONY internetowe: http://www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez odrębnej zgody Redakcji zabronione.

Copyright © 2008-2010 Ewa Caputa.

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji