nr. 22
VICTORIA, BC,
lato 2010
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIAARTYKUŁY

Od Redakcji


Śmierć księdza Skorupki
w 90 rocznicę Cudu Nad Wisłą


NEONY
na festiwalu w JarocinieList czytelniczki
o artykule Biały Kruk

ROZMAITOŚCI


POEZJA


Jerzy Harasymowicz

W górach

W górach jest wszystko co kocham
I wszystkie pieśni są w bukach
I zawsze kiedy tam wracam
Mają mnie klony za wnuka.
Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księzycem
I szumią brzóz kropidła
Dalakie miasta są niczem.

Ja się tam urodziłem w pismie
Ja wszystko górom zapisałem czarnym
Ja jeden znam tylko Synaj
Na lasce z jałowca wsparty
I czerwień kalin jak cyrylice piszę
I na trąbitach jesieni głosi bór
Że jedna jest tylko mądrość
- Dzieło zdjęte z gór.

Śpiewa Eżbieta Adamiak:
http://www.youtube.com/


redaguje Ewa Caputa.
tel 250-220-1888.
Email: strony@shaw.ca
STRONY internetowe: http://www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez odrębnej zgody Redakcji zabronione.

Copyright © 2008-2010 Ewa Caputa.

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji