nr. 21
VICTORIA, BC,
czerwiec 2010
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA


Wybory Prezydenckie w Polsce
druga tura Vancouver 3 lipca 2010


ARTYKUŁY

Od Redakcji
Miniony miesiąc


Radio na medal
Rozmowa z Jarką


Prehistoria Radia na 102
Polskia godzina w CFUV


Ewa Caputa -Biały kruk
O potrzebie polskiej szkoły


Maryja Ilnicka -
Przebrzmiała autorka

O 19wiecznej pisarceInformacja
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 21 czerwca 2010 roku ogłosiła informację o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja opublikowana jest na stronach internetowych PKW (pkw.gov.pl). W punkcie II pkt. 3 stwierdza się, że „Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek”. 


Oznacza to, że ponownie uruchomiony zostaje elektroniczny system rejestracji wyborców, zaś konsulat w okresie do 1 lipca 2010 do godz. 24.00 przyjmuje zgłoszenia o dopisanie do spisu wyborców od wszystkich zainteresowanych, w każdy przewidziany ustawą sposób. Przypominamy o absolutnej konieczności podania w zgłoszeniu numeru ważnego polskiego paszportu, z miejscem i datą jego wystawienia.

 
Jednocześnie przypominamy, że głosowanie ponowne w obwodach utworzonych dla obywateli polskich przebywających w Kanadzie odbędzie się w sobotę 3 lipca  2010r., tj. w dniu poprzedzającym głosowanie w Polsce, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego.

 
Głosowanie przeprowadzą te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały pierwsze głosowanie.

Vancouver, dnia 22 czerwca 2010r.

Konsul Generalny

Krzysztof Czapla


Przejdź dalej:

Napisz do Redakcji