nr. 19
VICTORIA, BC,
kwiecień 2010
NavBar

ARTYKUŁY

Ewa Caputa - Epitafium
Wspomnienie o Panu Leszku Solskim

Bożena Ulewicz
fot. Andrzej Ulewicz

Reportaż z Rzymu

W piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Widok na Bazylikę św. Piotra. Dzieło najwybitniejszych włoskich architektów -
Bramantego, Rafaela, Michała Anioła, Berniniego. Codziennie przyciąga rzesze
turystów i tłumy wiernych z całego świata.

Odwiedzający Rzym Polacy w pierwszej kolejności kierują swoje kroki do Bazyliki św. Piotra i do krypty papieskiej, gdzie został pochowany Sł.B. Jan Paweł II. Ruch pielgrzymkowy do grobu Papieża – Polaka trwa przez cały rok, ale szczególnie wzmaga się na przełomie marca i kwietnia, gdy na nowo przeżywamy tamte dni sprzed pięciu lat, kiedy na oczach całego świata dokonywało się niezwykłe życie Karola Wojtyły.

Dom Papieski. Drugiej okno z prawej na ostatnim piętrze to słynne Okno Papieskie,
skąd przez 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie przemawiał do
pielgrzymów udzielając im pasterskiego błogosławieństwa.

Przebywając pod koniec marca w Rzymie nie wyobrażałam sobie, żeby nie pomodlić się przy grobie człowieka, który tak silnie zapisał się w historii Kościoła i Polski. Krypty papieskie, podobnie jak cała bazylika otwierają się już o 7.00 rano. Kolejka ustawia się już kilkanaście minut wcześniej. Jeżeli ma się odrobinę szczęścia można  wziąć udział w Mszy św. odbywającej się w sąsiadującej  z grobem kaplicy. Tuż za mensą ołtarzową widać sarkofag św. Piotra, który na górze bazyliki zwieńcza monumentalna konfesja Bernininiego. Pielgrzymi przychodzący o tej wczesnej porze mogą liczyć na łaskawość strażników, którzy na parę minut pozwolą zbliżyć się do płyty nagrobnej, dotknąć, położyć kwiaty. Niektórzy całują marmur, inni kładą na nim nie tylko kwiaty, ale drobne przedmioty kultu – różańce, koronki, obrazki stanowiące dla wiernych cenne pamiątki.

Grób Jana Pawła II w Grotach Watykańskich, gdzie
pochowanych jest większość papieży. W pobliżu znajduje się kaplica,
w której odbywają się Msze św. z udziałem wielu pielgrzymów,
w tym licznie przybywających Polaków.

Bazylika i jej okolice są naznaczone obecnością Jana Pawła II. Wszyscy  zatrzymują się przy miejscu, w którym przeszyły Go strzały zamachowca. Wszyscy spoglądają na okno, w którym przez tyle pokazywał się w czasie niedzielnych i świątecznych  spotkań, aż po to ostatnie, na parę dni przed odejściem do Domu Ojca. W gazetach włoskich w okolicach rocznicy tego wydarzenia wiele miejsca poświęca się papieżowi Giovanni Paulo II, o którego kanonizację wołano na Placu św. Piotra już w dniu pogrzebu „Santo subito!”.

Herb Jana Pawła II w posadzce Bazyliki św. Piotra

Życie nie zna próżni. Dziś w okolicach Watykanu równie często jak polski słyszy się język niemiecki. Można się naprawdę cieszyć, że na audiencje generalne Benedykta XVI przybywa wielu jego rodaków, a zwłaszcza tak wiele młodzieży, również ze wschodnich landów. Misja Kościoła, którą jest głoszenie Słowa Bożego i Dobrej Nowiny niosącej zbawienie trwa nadal.

Benedykt XVI błogosławi wiernych podczas przejazdu na miejsce
audiencji generalnej.

Następny artykuł:

Napisz do Redakcji