nr. 18
VICTORIA, BC,
marzec 2010
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


ARTYKUŁY

Ewa Caputa - W zawieszeniu
Dom Polski po walnym zebraniu

Jonasz Kofta

Pies i łańcuch

Charakter psa łańcuchowego
/spienione bydlę kąsa wściekle/
Zależy nie tylko od niego
Lecz od urządzeń w tym psim piekle
Długość łańcucha rzeczy sednem
Od obu mierzona krańców
Tym bardziej szczeka zwierze biedne
Im krótszy łańcuch
Technicznie problem to nieduży
Skoro znana jest przyczyna
Należy łańcuch przedłużyć
A złagodnieje psina
Dla psa i ludzi moralny zysk
Ale nie wszystko przewidzieć da się
Być może dalej będzie gryzł
Mając zwiększony zasięg
Przechodniu dbały o całość spodni
Na razie nie licz w łańcuchu ogniw.

Czytaj dalej

Napisz do Redakcji