NavBar
nr. 16
VICTORIA, BC,
styczeń 2010

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


ARTYKUŁY

Ewa Caputa - Quo Vadis?
Stowarzyszenie Białego Orła jest jedyną na wyspie Vancouver polską organizacją

reportaż z wakacji w Polsce

Hotel Mission Inn
w Riverside w Californii

Poland in the Rockies
propozycja dla Polonijnej
młodzieży


Pomarańczowa Rewolucja
Major Pomarańczowej Alternatywy
wspomina Ukraiński przewrót


Pomoc Potrzebna
Tragedia na Haiti


AZ - Kartka z wakacji
All Inclusive na Kubie


Ewa Caputa - Chłopiec
z gitarą

sylwetka gitarzysty
White Eagle Band


Cezary Dura - Biesiada 2
Zapraszamy na zabawę


Bożena Ulewicz - Wenta Dobroczynna
Aukcja w Olsztynie 6 lutego


Rozmaitości


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Zabawa Walentynkowa
Gra Wharf Street Band

Walne Zebranie
Białego Orła

Galowy koncert w Vancouver
Polonia Polskim Olimpijczykom

Tragedia na Haiti

Pomoc potrzebna

Stolica Haiti, Port au Prince, na skutek silnego trzęsienia ziemi (7.0) jakie tam miało miejsce 12 stycznia, w kilka sekund runęła w gruzy. Dotychczas wiadomo, że zginęło blisko 100 tysięcy ludzi, a wiele osób jest ciągle przysypanych pod gruzami. Podobno ok. 3 milionów ludzi zostało dotkniętych kataklizmem. Ludzie żyją w chaosie; ranni, bezdomni, zagubieni, rozłączeni ze swoimi rodzinami potrzebują pomocy.
Na Haiti najbardziej dotkliwie potrzeba teraz ratowników i pomocy medycznej, lekarstw, opatrunków, czystej wody i tymczasowego schronienia. Z pomocą ruszyły indywidualne kraje oraz światowe organizacje. Pomiędzy nimi jest Kanadyjski Czerwony Krzyż, który współpracuje ze wszystkimi organizacjami Czerwonego Krzyża na świecie.
Jako pomoc natychmiastową, kanadyjski Czerwony Krzyż przeznaczył 200 tysięcy dolarów ze swojego konta międzynarodowej pomocy, ale to kropla w morzy ogromnych potrzeb. Ludzie dotknięci kataklizmem potrzebują schronienia, jedzenia, środków czystości, co najważniejsze nadziei. By ulżyć cierpieniu i pomoc ludziom na Haiti, potrzebne są dotacje. I tak przykładowo:

$120 – dotacja w tej wysokości umożliwi zakup niezbędnych narzędzi do reperacji domów dla dwóch rodzin.
$60 – dotacja w tej wysokości umożliwi zakup środków czyszczących i higienicznych dla dwóch rodzin, które straciły wszystko.
$ 25 – dzięki tej dotacji wysłać będzie można potrzebującym pięć koców.
To tylko przykładowe sumy, bo naprawdę liczy się każdy dolar.
Dotacje przyjmuje Kanadyjski Czerwony Krzyż.

Można je wpłacać osobiście w siedzibie Czerwonego Krzyża:

909 Fairfield Road, Victoria,

on line: www.redcross.ca
telefonicznie: 1- 800 – 418 - 1111

Następny artykuł tu:

Napisz do Redakcji