NavBar
nr. 16
VICTORIA, BC,
styczeń 2010

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


ARTYKUŁY

Ewa Caputa - Quo Vadis?
Stowarzyszenie Białego Orła jest jedyną na wyspie Vancouver polską organizacją

reportaż z wakacji w Polsce

Hotel Mission Inn
w Riverside w Californii

Poland in the Rockies
propozycja dla Polonijnej
młodzieży


Pomarańczowa Rewolucja
Major Pomarańczowej Alternatywy
wspomina Ukraiński przewrót


Pomoc Potrzebna
Tragedia na Haiti


AZ - Kartka z wakacji
All Inclusive na Kubie


Ewa Caputa - Chłopiec
z gitarą

sylwetka gitarzysty
White Eagle Band


Cezary Dura - Biesiada 2
Zapraszamy na zabawę


Bożena Ulewicz - Wenta Dobroczynna
Aukcja w Olsztynie 6 lutego


Rozmaitości


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Zabawa Walentynkowa
Gra Wharf Street Band

Walne Zebranie
Białego Orła

Galowy koncert w Vancouver
Polonia Polskim Olimpijczykom

Poland in the Rockies

Propozycja dla Polonijnej młodzieży

Polska w Górach Skalistych – to jedenastodniowy program edukacyjny skupiający studentów i absolwentów oraz znakomitych mówców z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Polski, pozwalający zanurzyć się w zagadnieniu tożsamości i wspólnoty historii, które nas uformowały.

Ten wyjątkowy program, który będzie realizowany od 21 do 31 lipca 2010 roku w pięknie położonym u podnóża Gór Skalistych, miasteczku Canmore (prowincja Alberta – godzina drogi od Calgary), jest intensywnym, intelektualnie inspirującym seminarium historii i kultury polskiej, stwarzającym okazję do dyskusji o współczesnych zagadnieniach dziedzictwia naszego kraju, a także do poznania nowych przyjaciół i zacieśnienia więzi w naszych lokalnych społecznościach polonijnych poprzez nawiązanie kontaktu z innymi rozrzuconymi po świecie Polakami.

Wykłady, warsztaty dyskusyjne i filmy w połączeniu z możliwością indywidualnych rozmów ze świetnymi wykładowcami w trakcie wspólnych posiłków, wędrówek i wieczornych spotkań przy ognisku, stwarzają atmosferę pozwalającą na nieskrępowaną wymianę myśli i poglądów.

Uczestnicy seminarium, zarówno nowi emigranci, jak i ci urodzeni na obczyźnie choćby w czwartym pokoleniu, to młodzi ludzie mówiący płynnie po polsku, albo wcale polskiego nieznający. Ich wszystkich łączy chęć wspólnego odkrywania bogatego dziedzictwa polskiej kultury, literatury, sztuki (tak klasycznej jak i nowoczesnej), demokratycznych tradycji Rzeczpospolitej, opartych na jedności i szacunku jednostki oraz historii życia w wielo- kulturowej harmonii. Słuchaczy spotkania jednoczą wspólne doświadczenia emigracji, świadomość kryzysów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które skłoniły do wyjazdu z Polski. Te zbieżne doznania szybko likwidują bariery, stwarzając głębokie zrozumienie dla spraw kraju, z którego się wywodzą.

Naszym celem jest rozbudzenie w angielskojęzycznych Kanadyjczykach i Amerykanach zainteresowania „polską narracją i w ten sposób stworzenie sieci aktywnych dobrze poinformowanych przyjaciół Polski.

„Polska w Górach skalistych, niedochodowy program organizowany przez Stowarzyszenie Polsko- Kanadyjskie w Calgary przy współpracy Canadian Fundation for Polish Study w Montrealu, cieszy się poparciem wielu organizacji polonijnych, stowarzyszeń zawodowych, firm oraz osób prywatnych Kanady i USA. Ich dotacje jako sponsorów lub Przyjaciół programu, są odzwierciedleniem przekonań, ze program tak wysokiej klasy jest niezmiernie potrzebny i godny poparcia.

Przyznane stypendium pokrywa koszty uczestnictwa w seminarium, zakwaterowania (11 nocy), trzech posiłków dziennie oraz grupowych wycieczek. Nie pokrywa kosztów biletu do i z Calgary. Informacje i warunki dotyczące aplikacji są dostępne na stronie Internetowej: www.polandintherockies.com

Następny artykuł:

Napisz do Redakcji