ARCHIWUM: nr1 | nr2 | nr3 | nr4 | nr5 | nr6 | nr7 | nr8 | nr9 | nr10 | nr11 | nr12 | nr13 | nr14 | nr15 | nr16 | nr17 | nr18 | nr19 | nr20 | nr21 | nr22
NavBar
nr. 13
wersja pdf
VICTORIA, BC,
październik 2009

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


Podziękowania


ARTYKUŁY

Od Redakcji


Tadeusz Cieński - Ze Wspomnień Ojca
o pierwszych dniach II Wojny Światowej


Hanna Gurr-Jazłowiecka - Obozowa Rodzina
wspomnienia


Ewa Caputa - Ojczyzna to ziemia i groby
W jesienne dni Wszystkich Świętych


Akademia
z okazji 65 rocznicy Powstania


Humor


Rozmaitości


IMPREZY

Koncert Jazzowy

Zabawa HalloweenowaFranciszek Lachocki.

Mowa Ojczysta

Gdy świat się zagubił w zmagań gmatwaninie
Nasza myśl się znalazła na chwiejnej pochylni
I tak się chybocze i w nieznane płynie,
Choć niektórzy twierdzą, że będziemy silni.

Kto w rozterce ducha i myśli błądzącej
W mowie ojczystej nie szuka oparcia,
Kto w sercu nie czuje miłości gorącej
Do swej mowy – ten godzień pożarcia.

Hańba dla pokoleń to utrata mowy:
Odpryski młodzieży to choroba rdzenia,
Utrata języka to więcej niż głowy,
Wiary w Polskę utrata – skażenie sumienia.

A gdy się tak przetopi młode pokolenie
Na takich cudzoziemców co nam zdradę szyli,
Nikczemnym się stanie to nasze sumienie
I tych przyszłych ojców co mowę stracili.

Napisz do Redakcji

Copyright © 2008-2011 Ewa Caputa.