NavBar
nr. 13
VICTORIA, BC,
październik 2009

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


Podziękowania


ARTYKUŁY

Od Redakcji


Tadeusz Cieński - Ze Wspomnień Ojca
o pierwszych dniach II Wojny Światowej


Hanna Gurr-Jazłowiecka - Obozowa Rodzina
wspomnienia


Ewa Caputa - Ojczyzna to ziemia i groby
W jesienne dni Wszystkich Świętych


Akademia
z okazji 65 rocznicy Powstania


Humor


Rozmaitości


IMPREZY

Koncert Jazzowy

Zabawa Halloweenowa


PODZIĘKOWANIA


Grażynie i Danusi Sommerfeld oraz polonijnej młodzieży podziękowania wielkie za wspaniale przygotowany spektakl o II wojnie światowej i Powstaniu Warszawskim


Pawłowi Romaniszynowi za ufundowanie kwiatów na spektakl podziękowania składa Zarząd Białego Orła.


Monice Kurc za wkład w upiększanie Polskiego Domu, interesującą scenografię do Akademii oraz ciekawie przygotowaną ekspozycję towarzyszącą składa Zarząd Białego Orła oraz Redakcja Stron


Ali Piecuch i Elżbiecie oraz Edwinowi Muranko za czas i pracę poświęconą rachunkowości Stowarzyszenia serdeczne dziękuje Zarząd Białego Orła.


Naszej Seniorce, Halinie Haleckiej, za pomoc w kuchni przy produkcji pierogów i gołabków serdeczne podziękowania składa Stowarzyszenie Biały Orzeł.


Witkowi Szczurkowi składamy podziękowania za techniczną obsługę dźwięku w Domu Polskim podczas polonijnych imprez.


Napisz do Redakcji