NavBar
nr. 13
VICTORIA, BC,
październik 2009

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty


Podziękowania


ARTYKUŁY

Od Redakcji


Tadeusz Cieński - Ze Wspomnień Ojca
o pierwszych dniach II Wojny Światowej


Hanna Gurr-Jazłowiecka - Obozowa Rodzina
wspomnienia


Ewa Caputa - Ojczyzna to ziemia i groby
W jesienne dni Wszystkich Świętych


Akademia
z okazji 65 rocznicy Powstania


Humor


Rozmaitości


IMPREZY

Koncert Jazzowy

Zabawa Halloweenowa


Powstanie - 65 rocznica

W poprzednim wydaniu zapraszaliśmy serdecznie na Akademię z okazji 65 rocznicy Powstania Warszawskiego. Była to ciekawa podróż w czasie, która przeniosła nas do tych ciężkich sześdziesieciu trzech dni bohaterskiej walki.

Akademia odbyła się 27 września, o godzine 16,
w siedzibie Bialego Orla przy ulicy Dock, numer 90.
Wstep był wolny.

SLAJDY Z AKADEMII

Napisz do Redakcji